Vi har lösningar för de flesta applikationer inom vattenförsörjning via solenergi. Allt ifrån anläggningar helt skilda från elnätet till hybridlösningar där energin kan tas både ifrån solenergi och från elnätet. Vi är återförsäljare av utrustning ifrån Lorentz som har ett stort utbud av pumpar och tillbehör, anpassade och tillverkade för att drivas av solenergi.

Varje projekt dimensioneras efter platsens förutsättningar och behov.