Solpump fristående från elnätet.

En våtmark är anlagd intill ett dike varifrån vatten pumpas upp till våtmarken. Pumpen på 1800 watt försörjs med energi från 15 st solpaneler a' 260Wp. Pumpen har ett maxflöde på ca 15 l/s och levererar ett varierande flöde till våtmarken beroende på den aktuella solinstrålningen. Förväntad pumpad volym under året är ca 170 000 m3.

 

solpump_1
solpump_2
solpump_3
solpump_4
solpump_5
solpump_6
solpump_7
1/7 
start stop bwd fwd

 

Nätansluten solpump.

En solcellsanläggning på 10kw producerar gott och väl den energi som två kontinuerligt pumpande högflödespumpar använder. De två pumparna på vardera 400W lyfter vattnet ifrån ett intilliggande dike till en ca 5 ha stor våtmark. Flödet från de två pumparna är ca 25 l/s.

Solcellerna överproducerar energi dagtid och producerad el används för att driva pumparna plus att den används inom fastigheten. Eventuellt överskott levereras ut på elnätet. Under natten och vid mycket dåliga ljusförhållanden tar pumpanläggningen energi ifrån elnätet och avsikten är att på ett år så skall av pumparna, förbrukad energi uppvägas av minskade energikostnader inom fastigheten samt intäkter från försäljning ut på elnätet.

solpump
solpump_2
solpump_3
solpump_4
solpump_5
solpump_6
solpump_7
1/7 
start stop bwd fwd