Solpump fristående från elnätet.

En våtmark är anlagd intill ett dike varifrån vatten pumpas upp till våtmarken. Pumpen på 1800 watt försörjs med energi från 15 st solpaneler a' 260Wp. Pumpen har ett maxflöde på ca 15 l/s och levererar ett varierande flöde till våtmarken beroende på den aktuella solinstrålningen. Förväntad pumpad volym under året är ca 170 000 m3.

 

solpump_1
solpump_2
solpump_3
solpump_4
solpump_5
solpump_6
solpump_7
1/7 
start stop bwd fwd