Vi levererar pumplösningar baserade på energi ifrån solen och vi har valt att kalla tekniken för solpump.

Att pumpa vatten med hjälp av solen kan göras med olika syften. Det kan handla om att försörja våtmarker, dammar, bevattningsdammar och bevattningsanläggningar eller dricksvattenanläggningar med vatten. Solceller omvandlar solens strålar till elkraft med vilken specialpumpar lyfter vatten från vattendrag eller brunnar. Användningsområdena för solpumpen är många och specifikationerna anpassas till varje projekt beroende på platsens förutsättningar samt önskemål och behov.

 

En stor fördel med solpumpar är att efter att investeringen av anläggningen är gjord så är driften i form av solens strålar helt gratis.

 

                                                                        

Solpumpstillverkare Lorentz